Partnerség a foglalkoztatás tisztaságáért

Cégünk 2009. december 9-én csatlakozott az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) által szervezett „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért" programhoz.

 

A programhoz csatlakozott szervezetek (így a JobConcept is) a következőket tekinti kötelező érvényűnek magára nézve:

 

  1. A partnerség résztvevői elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden formájától.
  2. Érvényre juttatják a munkavállalókat megillető alapvető jogokat, gondoskodnak a szakszervezeti jogok érvényesüléséről.
  3. Teljesítik az alapvető munkavédelmi előírásokat, és különös figyelmet fordítanak a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek védelmére is.
  4. A résztvevők ellen nincs folyamatban lévő eljárás, valamint a nyilatkozattételt megelőző egy éven belül meghozott jogerős, munkaügyi bírságot kiszabó határozat, illetőleg a munkavédelmi eljárásban azonnali végrehajtást előíró közigazgatási, vagy bírság határozat.