Felelősségünk

"Partnerség a foglalkoztatás tisztaságáért"

Cégünk 2009. december 9-én csatlakozott az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) által szervezett "Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért" programhoz.

A programhoz csatlakozott szervezetek (így a Jobconcept is) a következőket tekinti kötelező érvényűnek magára nézve:
  • A partnerség résztvevői elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden formájától.
  • Érvényre juttatják a munkavállalókat megillető alapvető jogokat, gondoskodnak a szakszervezeti jogok érvényesüléséről.
  • Teljesítik az alapvető munkavédelmi előírásokat, és különös figyelmet fordítanak a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek védelmére is.
  • A résztvevők ellen nincs folyamatban lévő eljárás, valamint a nyilatkozattételt megelőző egy éven belül meghozott jogerős, munkaügyi bírságot kiszabó határozat, illetőleg a munkavédelmi eljárásban azonnali végrehajtást előíró közigazgatási, vagy bírság határozat.
Kapcsolat